O firmie
autor: Medycyna Ratunkowa

Medycyna Ratunkowa

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy medycznej zaczęliśmy prowadzić w Warszawie jesienią 2002 roku. Początkowo były to krótkie (3 godz.) wykłady z resuscytacji połączone z praktyczną nauką jej wykonywania. Stopniowo wzbogacaliśmy naszą ofertę szkolenia o kolejne moduły (przepisy prawne, rany, zatrucia, obrażenia termiczne, problemy narkomanii, itd).

Od 2004 roku objęliśmy swoim zasięgiem cały kraj. Od tego czasu zaczęliśmy prowadzić szkolenia także dla osób indywidualnych. Obecnie jesteśmy w stanie zorganizować każde szkolenie z ww. zakresu (nawet dla 400 os.) w dowolnym terminie i miejscu w Polsce. Posiadamy sprzęt multimedialny i dydaktyczny, a także doświadczoną kadrę pedagogiczną do poprowadzenia jednocześnie nawet 5 niezależnych szkoleń.

Dysponujemy między innymi:

  • Fantomami osoby dorosłej (w tym także fantomami z możliwością analizy prowadzonej resuscytacji)
  • Fantomami noworodka do nauki resuscytacji
  • Fantomami dzieci w różnym wieku do nauki resuscytacji
  • Automatycznym Defibrylatorem Zewnętrznym (AED) – wersja treningowa
  • Komputerowym symulatorem działania AED
  • Zestawami do pozoracji ran
  • Przykładowymi apteczkami do udzielania pierwszej pomocy
  • Zestawami do unieruchamiania obrażeń kostno-stawowych