Pierwsza pomoc
autor: Medycyna Ratunkowa

Szkolenia z Medycyny Ratunkowej

„Nie ma większego aktu humanitaryzmu od uratowania komuś życia”

Pierwsza pomoc nie trwa długo, ale może uratować życie. Właściwe postępowanie przed przybyciem pomocy lekarskiej to dosłownie balansowanie między życiem, a śmiercią. Dlatego warto wiedzieć jak reagować w czasie nagłego wypadku, który może się zdarzyć wszędzie i każdemu. Każdy przypadek jest inny i każdy należy potraktować inaczej.

Niektóre umiejętności są uważane za niezbędne minimum do zapewnienia pierwszej pomocy i uczy się ich nawet małe dzieci. Niektóre umiejętności posiedliśmy naturalnie, w wyniku naszych życiowych doświadczeń. Jednak aby zapewnić skuteczną, ratującą życie pierwszą pomoc niezbędna jest nauka i szkolenie praktyczne. Jest to szczególnie ważne jeśli chcemy nieść pomoc poszkodowanym, którzy wymagają resuscytacji krążeniowo-oddechowej.