Pierwsza pomoc
autor: Medycyna Ratunkowa

Szkolenia pierwsza pomoc: 

 

szkolenia pierwsza pomoc

szkolenia pierwsza pomoc

Szkolenia pierwsza pomoc są przeznaczone dla osób, które bardzo często muszą podejmować działania mające na celu ratowanie życia bądź zdrowia innych osób. Uczestniczyć w nich mogą nie tylko pracownicy służb medycznych, ale również inne osoby, które na co dzień mają do czynienia ze zdarzeniami zagrażającymi zdrowiu członków społeczeństwa. Szkolenia  są skierowane do bardzo licznych grup zawodowych, a wiedza uzyskana podczas nich może być wykorzystywana między innymi w czasie pracy. W zasadzie, każda osoba pracująca ma obowiązek zapoznania się z podstawami udzielania pierwszej pomocy w czasie szkolenia bhp, jednakże informacje tam przekazywane nie zawsze są wystarczające. Takie kursy mają za zadanie uzupełnić braki wiedzy w tej dziedzinie, a także pomóc z udoskonalaniu umiejętności udzielania pomocy poszkodowanym. Osobami, które w szczególności powinny ukończyć szkolenia z pierwszej pomocy są strażacy, policjanci, a także kierowcy zawodowi.

Szkolenia pierwsza pomoc – policjanci, strażacy i kierowcy:

 

Jedną z grup zawodowych, której członkowie powinni ukończyć szkolenia pierwszej pomocy są bez wątpienia policjanci. To oni bardzo często docierają na miejsce wypadku jeszcze przed przyjazdem karetki pogotowia ratunkowego. W związku z tym to oni są zobowiązani do ratowania poszkodowanych, a to  w jaki sposób prawidłowo wykonywać tę czynność mogą dowiedzieć się między innymi uczęszczając na szkolenia pierwsza pomoc. Policjanci w swojej codziennej pracy bardzo często mają do czynienia z różnego rodzaju zagrożeniami życia ludzkiego. Dlatego tak ważne jest, by bardzo dobrze opanowali wiedzę przekazywaną w czasie szkolenia. Regularne uczęszczanie na tego typu kursy ma wyrobić u policjantów płynność wykonywania czynności ratunkowych, a także na bieżąco aktualizować ich wiedzę z tej dziedziny. Szkolenia pierwsza pomoc, w których uczestniczą policjanci, szczególny nacisk nakładają na naukę opatrywania różnego rodzaju ran. Jest to bardzo ważne, ponieważ członkowie tej grupy zawodowej w zasadzie codziennie mają kontakt nie tylko z ofiarami wypadków, ale również z osobami, które doznały urazów w skutek agresywnych działań innych ludzi. Kursy pierwszej pomocy uczą policjantów między innymi tego, w jaki sposób opatrzyć ranę kłutą zadaną nożem w brzuch. A jak wiadomo jest ona często spotykana ze względu na charakter pracy jaką wykonuje policjant.

szkolenia pierwsza pomoc

szkolenia pierwsza pomoc

Szkolenie z pierwszej pomocy powinno być również ukończone przez strażaków. Osoby pracujące w tym zawodzie bez wątpienia bardzo często uczestniczą w zdarzeniach stanowiących zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia innych ludzi. W związku z tym muszą oni w każdej chwili być gotowi do udzielenia pomocy poszkodowanym. Szkolenia pierwsza pomoc dla strażaków przekazują im wiedzę między innymi na temat tego, jak postępować z osobami nieprzytomnymi, u których omdlenie wystąpiło chociażby z powodu niedotlenienia mózgu. Informacje uzyskane w ten sposób mogą być również wykorzystywane przez strażaków w czasie ich interwencji przy wypadkach drogowych. To oni są bardzo często odpowiedzialni za uwalnianie osób ze zniszczonych samochodów, a bez wątpienia wiedza zdobyta w czasie kursu może być im w tym bardzo pomocna. Dzięki niej będą wiedzieli między innymi jak wydostać osobę, która doznała uszkodzenia kręgosłupa. Strażacy, którzy ukończyli kursy z pierwszej pomocy wiedzą poza tym w jaki sposób przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową u poszkodowanych, zanim na miejsce zdarzenia dotrą ratownicy medyczni.

szkolenia pierwsza pomoc

szkolenia pierwsza pomoc

Szkolenia pierwszej pomocy są również przygotowywane z myślą o kierowcach zawodowych, którzy wiele godzin spędzają za kierownicą swojego samochodu i tym samym częściej są narażeni na uczestnictwo w wypadkach drogowych. Wiedza jaką można zdobyć uczęszczając na szkolenia pierwsza pomoc jest bardzo ważna w zasadzie dla każdego kierowcy. Nie jest istotne to, czy kierują oni samochodem osobowym, ciężarowym czy też autobusem – wszyscy tak samo są mogą stać się uczestnikami kolizji drogowych. Szkolenia pierwsza pomoc mają wskazać kierowcom jak należy postępować w przypadku, gdy do wypadku już dojdzie. Jeśli sam kierowca nie doznał żadnego urazu, to może on samodzielnie udzielić pomocy innym rannym osobom. Szkolenia wskazują także jakie kroki podjąć w przypadku, gdy w danym zdarzeniu zostało poszkodowanych więcej osób. Kierowca, który uczestniczył w wypadku drogowym musi również zadbać o odpowiednie oznaczenie oraz zabezpieczenie miejsca zdarzenia, oczywiście o ile pozwala na to jego stan zdrowia. To jak ważne są tego typu kursy dla kierowców może świadczyć między innymi fakt, że nawet na egzaminach na prawa jazdy bardzo często pojawiają się pytania z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Specjalne szkolenia są także skierowane do szkół jazdy, które kształcą przyszłych kierowców, a więc mają za zadanie przekazać im wiedzę także na temat radzenia sobie z zagrożeniami na drodze.

Szkolenia pierwsza pomoc – ratownicy medyczni:

 

szkolenia pierwsza pomoc

szkolenia pierwsza pomoc

Szkolenia pierwsza pomoc są bardzo ważne także dla pozostałych niewymienionych grup zawodowych. W każdej pracy może bowiem dojść do zdarzeń stanowiących zagrożenia dla życia pracowników. Kursy pierwszej pomocy mają za zadanie uzmysłowić swoim uczestnikom jak ważne jest natychmiastowe udzielenie pomocy osobom, które doznały urazów bądź ucierpiały w wypadkach. Pierwsze minuty po zdarzeniu mogą zadecydować o życiu osoby poszkodowanej, dlatego też z przeprowadzeniem niektórych czynności nie można czekać na przyjazd ratowników medycznych. Szkolenia określają jak zająć się osobą poszkodowaną, by zapewnić jej bezpieczeństwo, a jednocześnie podjąć wszelkie działania niezbędne do ochrony jej zdrowia. Osoba podejmująca się czynności ratunkowych powinna posiadać wiedzę, jak wykonać je prawidłowo i tego właśnie uczą szkolenia pierwsza pomoc. Poza tym istotne jest także, to, by podjęte przez nas kroki nie wpłynęły negatywnie na stan zdrowia osoby poszkodowanej i nie przyczyniły się do jej śmierci. Szkolenia z pierwszej pomocy mają więc wskazać także jak uniknąć sytuacji tego typu.