Szkolenia medyczne
autor: Medycyna Ratunkowa

kurs pierwsza pomoc

Szkolenie z pierwszej pomocy – Czas trwania szkolenia wynosi około 6 godzin. Program oprócz standardowych zagadnień omawianych na szkoleniu podstawowym został poszerzony o informacje dotyczące specyfiki prowadzenia działań ratunkowych u dzieci. Część teoretyczna jest dopełniona ćwiczeniami praktycznymi. Dysponujemy fantomami niemowlęcymi, dziecięcymi (w różnym wieku) oraz osób dorosłych (także z możliwością monitorowania prowadzonych działań).

autor: Medycyna Ratunkowa

Medycyna ratunkowa szkolenia

Szkolenia z pierwszej pomocy – Czas trwania szkolenia jest uzależniony od grupy zawodowej. Zwykle wynosi on 6-10 godzin dydaktycznych. Celem jest przypomnienie i zaktualizowanie wiedzy nabytej w czasie studiów lub nauki zawodu. W tym module wykładowcy bazują na podstawowej wiedzy Kursantów oraz ukierunkowują treści przekazywane na szkoleniu na potrzeby grupy szkoleniowej.

autor: Medycyna Ratunkowa

Medycyna ratunkowa szkolenia

Czas szkolenia, jego zakres tematyczny oraz sposób przekazywania treści programowych są dopasowane do grupy wiekowej uczestników. Szczególną uwagę zwraca się na bezpieczeństwo „małego ratownika” i uświadomienie jak wiele zależy od naszej postawy w ciągu kilku pierwszych minut od zdarzenia. Ćwiczenia w młodszych grupach prowadzone są w formie zabawy, w starszych grupach mają charakter warsztatów. Dysponujemy fantomami niemowlęcymi, dziecięcymi (w różnym wieku) oraz osób dorosłych i są one wykorzystywane w zależności od potrzeb i możliwości konkretnej grupy. Szkolenia pierwszej pomocy najlepsze w Omediq.