Kurs pierwsza pomoc – podstawy
autor: Medycyna Ratunkowa

Kurs pierwsza pomoc:

 

kurs pierwsza pomoc

kurs pierwsza pomoc

Kursy pierwszej pomocy są bardzo ważnym szkoleniem, w którym uczestniczyć powinna w zasadzie każda osoba minimum raz w ciągu swojego życia. Wskazane jest jednak, by co pewien okres czasu aktualizować swoją wiedzę na temat pierwszej pomocy, by w nagłych sytuacjach szybko i właściwie zareagować. Kurs pierwsza pomoc pomoże nam nauczyć się pewnych schematów postępowania w przypadkach zagrożenia życia bądź zdrowia. Informacje uzyskane podczas szkolenia mogą okazać się niezbędne także gdy jeden z naszych najbliższych dozna urazu bądź ulegnie wypadkowi. Szkolenie pozwoli również na przyswojenie wiedzy z zakresu działań, jakie należy podjąć jeszcze przed przyjazdem pogotowia ratunkowego. Ponad to kurs może nauczyć nas jakie ważne informacje należy podać podczas rozmowy z dyspozytorem pogotowia, aby karetka w razie potrzeby mogła szybko zostać wysłana do poszkodowanego.

Kurs pierwsza pomoc – dlaczego warto?

 

Kursy pierwszej pomocy są szkoleniami, na którym nauczymy się między innymi jak odpowiednio zajmować się osobą, która uległa wypadkowi. Jest to bardzo istotne, ponieważ nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć czy za chwilę nie staniemy się świadkami zdarzenia, w którym pewna osoba dozna groźnego urazu i będzie wymagała natychmiastowej pomocy. Kurs pierwsza pomoc ma nam uświadomić jak ważne dla życia i zdrowia są pierwsze minuty po wypadku i dlaczego działania należy podjąć wręcz natychmiast. Istotne jest też, by zadbać o bezpieczeństwo poszkodowanego i jeśli to możliwe ułożyć go w pozycji bocznej ustalonej. Nie każdy jednak wie jak właściwie wykonać tą czynność i przypadkiem nie pogorszyć jeszcze stanu osoby, która uległa wypadkowi. Szkolenie obejmuje również naukę tego, jak powiadomić służby ratunkowe o zaistniałym zdarzeniu, które wymaga ich interwencji. Wbrew pozorom informacje jakie podamy podczas rozmowy z pogotowiem ratunkowym są bardzo ważne. Zawsze należy podać wszystkie istotne informacje, które mogą mieć wpływ na charakter wymaganej interwencji. Kurs ma również wskazać jak uniknąć paniki, stresu i zamieszania w sytuacji, gdy ranna osoba wymaga natychmiastowej pomocy i nie możemy sobie pozwolić na żadne błędy w działaniu.

Kurs pierwsza pomoc – opatrywanie ran:

 

kurs pierwsza pomoc

kurs pierwsza pomoc

Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy obejmuje również naukę opatrywania wszelkiego rodzaju ran, także tych powstałych w wyniku oparzeń. Wiedza na temat przygotowywania opatrunków jest pomocna nie tylko w nagłych wypadkach, ale również może być wykorzystana w razie wystąpienia drobnych ran w domu. Różnego rodzaju skaleczenia zdarzają się w zasadzie każdemu z nas, a powstałe rany czasami wymagają wykonania bardziej skomplikowanego opatrunku niż gotowy plaster z apteki. Kurs pierwsza pomoc ma wskazać także jak prawidłowo odkazić ranę, by nie dopuścić do powstania jakiegokolwiek zakażenia. Informacje uzyskane w czasie uczęszczania na kursy są również niezbędne w przypadku wystąpienia krwotoków z ran. Założenie opatrunku uciskowego wbrew pozorom nie jest takie proste i warto wcześniej zdobyć wiedzę, jak prawidłowo przeprowadzić tę czynność. Każda powstała rana może mieć inny charakter, dlatego też nie wszystkie opatrunki wykonywane są w ten sam sposób. W związku z tym ważne jest, by nauczyć się odpowiednio podchodzić do każdego urazu i wiedzieć, że rana powstała w wyniku oparzeń powinna być inaczej opatrywana niż na przykład rana cięta. Niezbędną wiedzę w tym zakresie zdobędziemy oczywiście uczęszczając na nasze szkolenie.

Inną bardzo ważną kwestią, którą obejmuje kurs jest resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Nauka tego, jak prawidłowo przywrócić krążenie krwi oraz oddech u poszkodowanego stanowi podstawę udzielania pierwszej pomocy. Od tego, jak szybko rozpoczęta zostanie resuscytacja krążeniowo-oddechowa bardzo często zależy życie osoby, która uległa wypadkowi. Szkolenie ma wskazać, jak ważne jest podjęcie tego działania jeszcze przed przyjazdem pogotowia ratunkowego. Odpowiednio wczesna reakcja ma uchronić nie tylko przed utratą życia, ale również zapobiec możliwym powikłaniom chociażby zbyt długiego niedotlenienia mózgu. Kurs ten jest szkoleniem, które uczy jak prawidłowo przeprowadzać resuscytację krążeniowo-oddechową u różnych grup ludzi. Nie każdy ma bowiem świadomość, że u noworodka odbywa się ona w nieco inny sposób, jak u osoby dorosłej. Kurs pierwsza pomoc wskazuje nie tylko różnicę w liczbie przeprowadzanych ucisków i wdechów, ale także uczy poszczególnych technik wykonywania tej czynności zarówno u dzieci jaki i u dorosłych.

kurs pierwsza pomoc

kurs pierwsza pomoc

Owe kursy mają na celu również naukę tego, jak prawidłowo rozpoznać zawał, wylew, a nawet udar mózgu. Są to urazy wymagające natychmiastowej interwencji pogotowia ratunkowego, jednakże przed jego przyjazdem należy odpowiednio zająć się chorą osobą. Uczęszczając na szkolenia poznamy również schematy działań w przypadku utraty przytomności i wielu innych zdarzeń, które mogą zagrażać życiu lub zdrowiu najczęściej naszych najbliższych osób. Kurs pierwsza pomoc jest szkoleniem, które ma nam uświadomić jak ważne jest prawidłowe udzielanie pomocy poszkodowanym. To dzięki wiedzy, zdobytej podczas zajęć, możliwa jest szybka reakcja na zaistniałe zdarzenie, a jak wiadomo czas w tej kwestii ma bardzo duże znaczenie.

Zajęcia z udzielenia pierwszej pomocy są jednym z najważniejszych szkoleń, w którym mamy możliwość uczestniczenia w ciągu naszego życia. Uzyskane podczas kursu informacje mogą nam się przydać w zasadzie w każdym momencie, ponieważ nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć nagłych zdarzeń wymagających udzielenia pomocy innej osobie. Kurs pierwsza pomoc ma za zadanie naukę zachowań w różnych okolicznościach oraz odpowiedniego reagowania na zaistniałe sytuacje. Osoba, która ukończyła szkolenie potrafi nie tylko właściwie powiadomić pogotowie ratunkowe, ale również zająć się poszkodowanym do czasu jej przyjazdu. Wiedza uzyskana w czasie uczestniczenia w szkoleniu może być wykorzystywana w czasie życia codziennego, a nawet w trakcie wykonywania pracy zawodowej.

Comments are closed.