Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli i wychowawców
autor: Medycyna Ratunkowa

Kurs pierwszej pomocy:

 

kurs pierwszej pomocy

kurs pierwszej pomocy

Szkolenie z pierwszej pomocy jest kursem, na który powinny się zdecydować między innymi osoby mające na co dzień kontakt z dziećmi, które nadzwyczaj często ulegają różnego typu urazom. Mowa tutaj w szczególności o pracownikach szkół, przedszkoli oraz żłobków. Osoby zajmujące się na co dzień dziećmi powinny posiadać wiedzę jak właściwie zareagować, gdy jeden z ich podopiecznych ulegnie wypadkowi. Taki kurs może być również przeprowadzony z udziałem uczniów, by już od najmłodszych lat zaszczepiać w ich umysłach schematy udzielania pomocy poszkodowanym. Osoby, które uczęszczały na kurs pierwszej pomocy nawet jeśli nie są pełnoletnie, to w nagłych sytuacjach mogą uratować życie innej osobie, chociażby dzięki temu, że będą potrafiły prawidłowo zawiadomić służby ratunkowe. Zajęcia z pierwszej pomocy, które są przeznaczone dla uczniów są prowadzone w nieco odmienny sposób, dostosowany do charakterystyki tej grupy osób. Zajęcia odbywają się tak, by uczestnicy szkolenia w jak najlepszy sposób zrozumieli zasady udzielania pomocy.

Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli:

 

Jeśli chodzi o pracowników szkoły, to pierwszą pomoc powinien ukończyć przede wszystkim nauczyciel odpowiedzialny za wychowanie fizycznie. Jak wiadomo podczas ćwiczeń wykonywanych w czasie tych zajęć bardzo często dochodzi do różnego rodzaju urazów, w tym m.in. zwichnięć i skręceń. Nauczyciel, który ukończył kurs pierwszej pomocy umie natomiast prawidłowo unieruchomić skręcony staw lub też założyć opatrunek na powstałą ranę. W czasie zajęć wychowania fizycznego zdarzają się również omdlenia i krwotoki z nosa, które mogą być wynikiem nadmiernego przeciążenia organizmu. Kurs ma na celu wskazanie pracownikowi szkoły jakie działania podjąć, w przypadku, gdy wymienione sytuacje nastąpią. Odpowiednia reakcja nauczyciela jest wówczas bardzo ważna, gdyż to on jest odpowiedzialny za zdrowie i bezpieczeństwo swoich uczniów. Kurs pierwszej pomocy jest szkoleniem, w którym powinien uczestniczyć w zasadzie każdy z pracowników szkoły, ponieważ do nagłych zdarzeń może dojść nie tylko na lekcji wychowania fizycznego, ale w zasadzie w ciągu każdych zajęć, a nawet i przerw. Uczniowie słyną ze swojej nieuwagi i często dochodzi do wypadków chociażby typu upadku ucznia ze schodów. Gdy do takiego zdarzenia dojedzie, nauczyciel, który najszybciej dotrze na miejsce wypadku, musi sprawdzić stan poszkodowanego i stwierdzić jakich urazów doznał. Wiedza uzyskana podczas uczęszczania na zajęcia ma oczywiście sprawić, że pracownik szkoły będący świadkiem zaistniałego zdarzenia będzie potrafił odpowiednio zareagować i wykonać wszystkie niezbędne czynności mające na celu ochronę zdrowia ucznia.

Kurs pierwszej pomocy dla wychowawców:

 

kurs pierwszej pomocy

kurs pierwszej pomocy

Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy są tak samo ważne dla pracowników szkoły, jak i przedszkoli i żłobków. Dzieci młodsze mogą nawet znacznie częściej ulegać drobnym wypadkom, ponieważ są one mniej ostrożne i nieuważne. Brak świadomości konsekwencji swojego zachowania sprawia, że małe dzieci bardzo często wykonują czynności, które są powodem wystąpienia u nich różnych ran i urazów. Szkolenie pierwszej pomocy ma wskazać opiekunom w przedszkolach i żłobkach jak postępować, gdy któryś z ich podopiecznych ulegnie wypadkowi. Jednym z najczęstszych urazów, którym ulegają dzieci w tych placówkach są wszelkiego rodzaju zachłyśnięcia podczas posiłków. Kurs pierwszej pomocy uczy jakie działania podjąć, by nie dopuścić do uduszenia się małoletniego i udrożnić jego drogi oddechowe. Ponad to nauczyciel uczęszczający na tego typu zajęcia może nauczyć się jak prawidłowo wykonać tracheotomię, w przypadku gdy wymagają tego okoliczności. Może być ona konieczna na przykład w sytuacji, gdy dziecko w żłobku połknie jakiś niewielki przedmiot i nie uda się go odpowiednio szybko usunąć. Szkolenie ma poza tym na celu wskazania opiekunom w przedszkolach jak postępować, gdy dziecko upadnie z dużej wysokości lub też dozna jakiegokolwiek urazu na placu zabaw. Małe dzieci są całkowicie nieprzewidywalne, dlatego tak ważne jest, by każdy nauczyciel przedszkola przyswoił wiedzę z zakresu udzielana pomocy w nagłych wypadkach i może to zrobić na przykład poprzez chodzenie na kurs.

Schematy działań, jakie pozna nauczyciel który ukończył zajęcia, mogą być również pomocne w czasie wycieczek szkolnych. Wybierając się z uczniami między innymi na biwak, opiekun musi mieć świadomość, że jego podopieczni mogą ulec różnego typu urazom. Kurs pierwszej pomocy wskaże mu natomiast kiedy wezwać na ratunek pogotowie ratunkowe, a kiedy z problemem można poradzić sobie samodzielnie. Opiekunowie na wycieczkach szkolnych, szczególnie tych kilkudniowych, bardzo często mają dotyczenia z drobnymi ranami u dzieci, które wymagają wykonania odpowiedniego opatrunku. Informacje o tym, jak właściwie opatrzyć ranę, nauczyciel również może uzyskać chodząc na owe szkolenie.

kurs pierwszej pomocy

kurs pierwszej pomocy

Dzieci w zasadzie w każdym wielu bardzo często ulegają różnego rodzaju wypadkom w szkołach, przedszkolach, a nawet i w żłobkach. Kursy pierwszej pomocy mają więc za zadanie nauczyć opiekunów w tych placówkach prawidłowego reagowania na zaistniałe zdarzenia. Nauczyciele, którzy ukończyli zajęcia z pierwszej pomocy są w stanie pomóc swoim uczniom w zasadzie w każdej sytuacji zagrożenia ich życia bądź zdrowia. Kurs pozwala opiekunom na przyswojenie wiedzy z zakresu utraty przytomności u dzieci, krwotoków z nosa, złamań i zwichnięć, opatrywania ran oraz wszelkich innych urazów, które zaistniały podczas pobytu ucznia w placówce edukacyjnej. Odpowiedzialność opieki nad dziećmi, jaka ciąży na ich opiekunach, powinna skłonić każdego z nich do zapisania się na kurs pierwszej pomocy. Również rodzice przekazując swoje pociechy pod skrzydła nauczycieli mają nadzieję, że w razie potrzeby ich dzieciom zostanie udzielona odpowiednia i profesjonalna pomoc. Dlatego też choć nie wymagają tego żadne regulaminy, każdy z nauczycieli powinien zapisać się na kurs pierwszej pomocy. Wiedza zdobyta przez nich w trakcie tego szkolenia może być wykorzystana nie tylko w trakcie pracy, ale również w ich życiu prywatnym.

Comments are closed.