Szkolenia z pierwszej pomocy – zakres wiedzy
autor: Medycyna Ratunkowa

Szkolenia z pierwszej pomocy:

 

szkolenia z pierwszej pomocy

szkolenia z pierwszej pomocy

Szkolenia są prowadzone w formie zajęć w specjalnie dobranych grupach osób. Metody, za pomocą których wykładowcy przedstawiają dany zakres materiału są dobrane przede wszystkim do wieku osób uczestniczących w kursie. Zajęcia dla najmłodszych są najczęściej prowadzone w formie zabawy, w czasie której dzieci bardzo dobrze przyswajają wiedzę z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej. Szkolenia dla młodzieży odbywają się natomiast bardziej w formie warsztatów, zaś dla dorosłych w formie wykładów. Czas trwania zajęć jest uzależniony przede wszystkim od zakresu materiału objętego danym kursem oraz charakterystyki grupy osób dla których jest przeznaczone. Wybór odpowiedniego szkolenia z pierwszej pomocy zależy przede wszystkim od dotychczasowej wiedzy posiadanej w tej dziedzinie. Możemy zdecydować się na kurs obejmujący podstawy działań ratunkowych, bądź też zapisać się kurs prowadzony przez Omediq w zakresie rozszerzonym. Na drugi z wymienionych wariantów decydują się najczęściej osoby, które zawodowo związane są ze służbami medycznymi.

Szkolenia z pierwszej pomocy dla początkujących i zaawansowanych:

 

Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy są wymieniane jako jedne z najważniejszych kursów, które możemy ukończyć. Ich koszt kształtuje się na stosunkowo niskim poziomie w porównaniu z wiedzą, jaką dzięki nim możemy osiągnąć. Szkolenia z pierwszej pomocy są dostępne w zasadzie dla każdego, kto chce podnosić swoją wiedzę w tym zakresie. Co do uczestnictwa z tego typu kursie nie obowiązują żadne granice wiekowe, w związku z tym mogą w nim uczestniczyć zarówno dzieci, jaki i osoby dorosłe. Osoby, które zdecydowały się na uczęszczanie na szkolenia muszą zazwyczaj poświęcić kilka bądź kilkanaście godzin w miesiącu, by uzyskać wiedzę niezbędną do ratowania zdrowia osobom, które doznały jakichkolwiek urazów. Zajęcia odbywające się w czasie kursu są prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kompetencje zawodowe, poparte dodatkowo bardzo dużym doświadczeniem w tej dziedzinie.

szkolenia z pierwszej pomocy

szkolenia z pierwszej pomocy

Dużą część szkolenia stanowią ćwiczenia praktyczne. Podmioty podejmujące się prowadzenia zajęć muszą posiadać odpowiedni sprzęt, na którym możliwe będzie wykonywanie chociażby resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Podczas zajęć uczestnicy kursu uczą się między innymi jak prawidłowo wykonywać masaż serce oraz sztuczne oddychanie. Zajęcia prowadzane w małych grupach osób pozwalają na to, by każda osoba podczas wykonywania ćwiczeń była na bieżąco sprawdzana, a błędy przez nią popełniane są od razu korygowane przez wykładowcę. Dzięki temu osoba, która ukończyła szkolenia z pierwszej pomocy bardzo dobrze potrafi wykonywać wszelkie czynności ratunkowe, nie tylko te dotyczące wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej, ale także zakładania opatrunków i tworzenia usztywnień.

Szkolenia z pierwszej pomocy – wiedza konieczna:

 

Kursy z udzielenia pierwszej pomocy są bardzo ważne, ponieważ mogą uratować życie wielu ludziom. Konsekwencje nieznajomości pierwszej pomocy mogą być bardzo poważne. Nawet przepisy prawa nakładają na świadków zdarzenia obowiązek udzielenia pomocy osobom, które doznały jakichkolwiek urazów. Szkolenia są prowadzone przede wszystkim po to, by uczestnicy tego typu kursów przyswoili wiedzę z zakresu oceny stanu zdrowia osób poszkodowanych w wypadkach, a także umiejętnie rozpoznali typowe obawy poważnych urazów . Szkolenia z pierwszej pomocy uczą jak radzić sobie z różnymi zagrożeniami zdrowia i życia, które pojawiają się każdego dnia codziennego.

Osoba, która uczęszcza na zajęcia uzyskuje wiedzę między innymi na temat tego, jak prawidłowo reagować w przypadku krwotoków. Prawidłowe wykonanie opatrunku uciskowego, mającego ograniczyć wypływ krwi z organizmu, jest bardzo ważne i wymaga odpowiedniej wiedzy. Osoba, która ukończyła kurs wie jak prawidłowo opatrywać każdy rodzaj krwotoku i bardzo dobrze rozpoznaje materiały opatrunkowe. Dzięki wiedzy zdobytej podczas szkolenia z pierwszej pomocy możliwe jest skuteczne opatrywanie wszelkiego rodzaju ran, w tym także urazów głowy. Osoba uczęszczająca zajęcia z pierwszej pomocy potrafi także prawidłowo wykonywać usztywnienia złamanych kończyn i zajmować się skręceniami stawów. Kursy tego typu wskazują również jak postępować w przypadku oparzeń i jakie środki zastosować do opatrywania ran powstałych w ich wyniku.

szkolenia z pierwszej pomocy

szkolenia z pierwszej pomocy

Szkolenia te uczą także jak i kiedy prawidłowo powiadamiać służby ratunkowe. Rozmowa telefoniczna chociażby z dyspozytorem pogotowia ratunkowego jest bardzo ważna, szczególnie jeśli pomocy wymaga większa liczba poszkodowanych. Kursy przekazują informację o tym jak zachować spokój i opanować emocje w czasie przeprowadzania czynności ratunkowych. Umiejętności zdobyte podczas szkolenia z pierwszej pomocy mają za zadanie wywołanie prawidłowej reakcji podczas zaistnienia zdarzeń zagrażających życiu. Uczestnik kursu dowiaduje się również jak ważne jest natychmiastowe przystąpienie do czynności ratunkowych jeszcze przed przybyciem karetki pogotowia ratunkowego.

Opisywane szkolenia są bardzo ważne, ponieważ każdy z nas powinien posiadać wiedzę z zakresu ratowania życia innych ludzi. Nigdy nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy wiedza zdobyta podczas tych kursów nie przyczyni się do uratowania zdrowia naszych nam osób. Nieznajomość zasad udzielania pierwszej pomocy może wiązać się z poważnymi konsekwencjami nie tylko natury prawnej, ale przede wszystkim może przyczynić się do utraty zdrowia, a nawet życia przez osobę, która doznała określonego urazu. Szkolenia z pierwszej pomocy powinny ukończyć nie tylko osoby zawodowo związane z ratowaniem życia, ale również zwykli obywatele. Bardzo korzystnej jest rozpoczęcie edukacji w tej dziedzinie już od najmłodszych lat, dlatego też nawet dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w tego typu zajęciach.

Comments are closed.