Szkolenie dla osób zawodowo związanych z medycyną: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów
autor: Medycyna Ratunkowa

Medycyna ratunkowa szkolenia

Szkolenia z pierwszej pomocy – Czas trwania szkolenia jest uzależniony od grupy zawodowej. Zwykle wynosi on 6-10 godzin dydaktycznych. Celem jest przypomnienie i zaktualizowanie wiedzy nabytej w czasie studiów lub nauki zawodu. W tym module wykładowcy bazują na podstawowej wiedzy Kursantów oraz ukierunkowują treści przekazywane na szkoleniu na potrzeby grupy szkoleniowej.

Dodaj komentarz do: Szkolenie dla osób zawodowo związanych z medycyną: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.